En ånd spiser ikke stegt fisk

Påskedag og genkomst hænger sammen. Uden genkomsten ingen opstandelse for os, og uden Jesu legemlige  opstandelse ingen genkomst. Påskedag er opstandelsens dag. Jesu legemlige opstandelse er er en garanti for den kristne opstandelse. Og opstandelsen finder sted ved Jesu genkomst. Derfor er det helt afgørende for os, at Jesus faktisk opstod legemligt. Lukas har en … Læs mere

Bortrykkelsen

Bortrykkelsen af Guds menighed fra jorden vil ske pludseligt, og den vil for de fleste ske uventet. Den er en del af dommen, og den sker for at redde os fra jordens undergang.   Første oplag af “Han gør alting nyt – de sidste tilder, Jesu genkomst og den nye jord” er udsolgt, og andet … Læs mere

En vigtig dag i livet

Prædiketeksten på kirkeårets sidste søndag kunne næsten lige så godt stå i Koranen som i Bibelen, har én sagt. Og umiddelbart kan der være noget om det. Men ikke hvis vi læser i sammenhæng med resten af Bibelen. Matthæus beskriver scenen, så vi ser den for os (Matt 25,31-46). Ved sin genkomst sætter Jesus sig … Læs mere

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial