Antikrist – et selvstudium

Jeg lovede i det seneste indlæg at skrive noget om Antikrist. Her er et uddrag af den undervisning om emnet, som jeg har givet i flere missionshuse. Det består af de relevante skriftsteder og nogle korte kommentarer. Det er beregnet til selvstudium, så man har brug for en Bibel, hvis det skal give udbytte at læse videre. Du kan hente en printvenlig udgave her:

Matt 24

Først skal vi se på Antikrist i Jesu store profeti om tegnene i de sidste tider. Vi læser profetien i Matt 24 (den findes også i Mark 13 og Luk 21).

Læs vers 5: Læg mærke til de to gange “mange”. Forførerne skal sige: “Jeg er Kristus,” men de er falske kristus’er – antikrister. Kristus er græsk for det hebraiske Messias, som er betegnelsen for den frelser, Gud lovede gennem de gammeltestamentlige profeter. Jesus var hverken den første eller den sidste, der hævdede at være Messias, men han var den eneste, der kunne sige det med sandhed.

Læs vers 11: En gentagelse af vers 5. Det er værd at bemærke, for Jesus gentager kun sig selv, hvis der er en grund til det.

Læs vers 15: Daniels profeti var gået i opfyldelse i makkabæertiden (år 167 f.Kr.), hvor Antiokus Epifanes opstillede et  afgudsalter i templet. Den gik i opfyldelse igen ved Jerusalems ødelæggelse (år 70 e.Kr.), hvor romerne opstillede et banner for kejseren i templet. Og den går i opfyldelse åndeligt, når antikristelige kræfter symbolsk opstiller et bespotteligt billede i menigheden af en falsk kristus, der ikke er Gud.

Læs vers 23-26: En gentagelse af vers 5 og 11 plus en oplysning om, hvem det er, de falske kristus’er ønsker at føre vild – nemlig de udvalgte. Antikrist går specielt efter dem, der har del i frelsen i Jesus Kristus.

ApG 20

Dette sted nævner jeg som ét eksempel ud af mange, hvor Paulus henviser til den sunde lære og advarer mod falske forkyndere.

Læs vers 26-32: Paulus tager en rørende afsked med menigheden i Efesos. Han understreger, at han har forkyndt hele Guds frelsesplan for dem. Han siger også, at der vil komme falske forkyndere blandt dem for at “få disciplene med sig”. De falske forkyndere vil stå frem fra menighedens midte. Og så nævner Paulus menighedens eneste redning, nemlig vers 32.

1 Joh 2

Læs vers 18-27: Det eneste sted i den autoriserede bibeloversættelse, hvor navnet Antikrist forekommer. Der er både tale om Antikrist med stort A som et navn, og om antikrister med lille. Antikristerne var allerede i verden på Johannes’ tid. Antikrist og antikristerne er drevet af den samme kraft, men der er en forskel. Antikrist med stort A skal komme senere (vers 18).

Antikrist og de antikristne ånder kan afsløres ved hjælp af et af de helt centrale kristne dogmer, nemlig læren om Jesu to naturer. Han er på samme tid helt menneske og helt Gud. Ifølge dogmet om treenigheden er han Gud på linje med Faderen og Ånden, og ifølge læren om de to naturer blev han helt menneske ved undfangelse og fødsel af Jomfru Maria. Uden en tro på disse dogmer er der ikke tale om kristendom. Det viser de oldkirkelige kristne bekendelser tydeligt (Den nikænske og den apostolske – de findes begge bag i Salmebogen. Er nogen i tvivl om, hvor vigtigt dogmet om Jesu to naturer er, så læs den nikænske trosbekendelse).
Antikrist og de antikristelige forkyndere nævner ikke Jesu guddommelighed. De siger ikke, at Sønnen og Faderen er ét. Det betyder, at de fornægter jomfrufødslen, Jesu død som en soning for vores synder, Jesu legemlige opstandelse og hans himmelfart og genkomst.

2 Thess 2

Læs vers1-12: Her er virkelig meget at tygge på, og noget, der er ret uklart.

Antikrist kaldes her for lovløshedens menneske, og han er ikke kommet endnu, understreger Paulus.

Den lovløse er Satans værk.

Den lovløse skal komme synligt, men så skal Herren Jesus dræbe ham “med sin munds ånde”.

Den lovløse skal gøre tegn, undere og kraftige gerninger.

Vildfarelsens ånd kommer over mennesker, så de tror på løgnen.

Når lovløshedens menneske åbenbares, medfører det frafald.

Læg mærke til hver meget Gud har hånd i hanke med begivenhederne.

Vers7: Noget holder igen. Det er uklart, hvad der er tale om. Kun ved vi, at Guds barmhjertighed holder igen (2 Pet 3,9), men det er nok ikke det, Paulus tænker på her.

Åb 13 og 7

Læs Åb 13: Dyret er Antikrist. Der blev givet ham (af Gud) at føre krig mod de hellige og sejre over dem. Dyret kan dræbe de kristne, men det kan ikke tage frelsen fra dem. De troende er mærket med Lammets segl, og det beskytter dem (læs Åb 7).

Dyrets mærke er 666. Læs mere om det her.

Læs mere

Der er også profeteret om Antikrist i Det gamle Testamente (GT). Jesus henviste i Matt 24,15 til en profeti i Daniels Bog. GT’s profetier om Antikrist og forfølgelserne i de sidste tider har mange detaljer, som såkaldte “profetieksperter” har fantaseret over, så det har ført til store oversigter med tidsangivelser og meget andet. Men det meste af dette er efter min vurdering menneskeligt gætværk. Læs mere om det og meget andet i min bog “Han gør alting nyt” i kapitlerne “Antikrist” og “Tusindårsriget”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial