Ny andagtsbog

Klip fra den nye andagtsbog “Stykkevis – rundt i den kristne tro på et år”

Omkring allehelgen er temaet “Døden”. Her er to andagter fra det tema.

Vej ud af døden

»Lovet være Herren dag efter dag,
Gud bærer os, han er vor frelse.
Gud er for os en Gud til frelse,
hos Gud Herren er der vej ud af døden« (Sl 68,20-21).

Noget af det mest sikre i denne verden er, at vi skal dø. Som kristne kan vi tilføje: ”… medmindre Jesus kommer igen inden.” Men bortset fra dette forbehold gælder dødens uafvendelighed for os alle.

En gammel talemåde lyder: ”Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde.” I sig selv er der ikke meget håb i den påmindelse. Meningen med at hænge disse ord op som et broderi var vel at minde sig selv og andre om, at vi må være rede til at dø.

Heldigvis behøver vi ikke leve i en evindelig skræk for døden, for Gud har en plan, der rækker ind bag døden. Det strider ganske vist mod alle erfaringer, men alligevel siger David: ”Gud er for os en Gud til frelse.” Og han uddyber det med ordene: ”Hos Gud Herren er der vej ud af døden.”

Vi skal gennem døden, men der er en vej ud af den. På pinsedagen holdt Peter en storslået prædiken, hvor han nævnte Jesu korsdød, og så fortsatte han: ”Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden” (ApG 2,24). Jesu sejr over døden er også vores sejr.

Den store hvide flok

»Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet« (Åb 7,9-10).

Johannes spurgte: “De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de?” Svaret lød: “Det er dem … som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.”

Synet af den store hvide flok finder vi i Johannes’ Åbenbaring. Derfor forbinder vi det med herligheden efter Jesu genkomst, og det er ikke forkert. Men synet af den store hvide flok er mere end fremtid. Når Gud ser på en menighed, der på søndag er samlet i lovsang og bøn, så ser han en flok syndere, ”som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod”.

Den store hvide flok er både nutid og fremtid. ”Helgen her og helgen hisset er i samme menighed,” synger Grundtvig. På den måde har vi fællesskab med dem, der er gået forud for os.

Den verdslige fest halloween handler om død med skeletter, blod og skræk. Den store hvide flok, som vi kender fra allehelgen i kirken, er udtryk for det modsatte. Her er renhed, glæde og lovsang. Ingen tårer, ingen rædsel – kun liv i overflod. Og det skyldes alt sammen Lammets blod, som renser syndere helt rene.

Jørgen Hedager Nielsen

Stykkevis – rundt i den kristne tro på et år

380 sider – 299,95 kr.

Indbundet – Lohses Forlag

https://lohse.dk/stykkevis.html

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial