PowerPoints ved møder

PowerPoint til: En ny himmel og en ny jord

PowerPoint til: Som han opstod – skal vi opstå

PowerPoint til: Opstandelse, himmelfart og genkomst

PowerPoint til: Opstandelse – med kød og knogler

PowerPoint til: Om lidt – at leve i forventning

PowerPoint til: Forventningens glæde

PowerPoint til: 1. Alle har brug for et håb

Handout til: 2. Løft jeres hoved – Matt 24

PowerPoint til: 3. Han gør alting nyt – om den nye jord

PowerPoint til: 4. Frimodighed på dommens dag

PowerPoint til: På vej mod Det ny Jerusalem (med håb)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial