Bortrykkelsen

Bortrykkelsen af Guds menighed fra jorden vil ske pludseligt, og den vil for de fleste ske uventet. Den er en del af dommen, og den sker for at redde os fra jordens undergang.

 

Første oplag af “Han gør alting nyt – de sidste tilder, Jesu genkomst og den nye jord” er udsolgt, og andet oplag er nu på lager hos Lohse. I den anledning bliver mit blogindlæg denne gang et citat fra bogen:

Alle skal møde Herren i luften

En dag vil alle frelste blive bortrykket for at møde Herren i luften. Den mest sammenhængende beskrivelse af bortrykkelsen har Paulus givet os: “For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren” (1 Thess 4,16-18).

Guds basun lyder og Jesus kommer for at hente sin menighed. Men først forlader dem, der er døde i Kristus, deres grave.

Det er beskrevet, så vi næsten kan se det for os. Baggrunden er, at thessalonikerne er kommet i tvivl om, hvordan de dødes opstandelse skulle foregå, når nu nogen af dem er døde inden Jesu andet komme. Vil de gå glip af den store oplevelse, det bliver at tage imod Jesus ved hans genkomst?

Nej, siger Paulus. Ingen bliver snydt for den oplevelse. Når basunen lyder, vil de døde gå ud af deres grave, og være med til at modtage Jesus. Og så skal vi, der lever, blive bortrykket sammen med dem.

Begivenheden sker i umiddelbar sammenhæng med Jesu genkomst, der vil være synlig og hørbar for alle på jorden. Som jeg læser det, vil ingen være i tvivl om, at nu sker der noget, som fuldstændig ændrer verdens gang. Men mange vil stå undrende, for de aner ikke, hvad det handler om.

Englene samler de udvalgte

Jesus nævner også bortrykkelsen i sin store profeti om de sidste tider: “… og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden” (Matt 24,30b.-31). Høsten bringes i hus af englene. Også her sættes begivenheden i umiddelbar sammenhæng med Jesu genkomst, der vil være synlig for alle på jorden.

Lidt senere i det samme kapitel giver Jesus et par detaljer om bortrykkelsen: “Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage” (Matt 24,37-41).

Igen handler det om, at den troende menighed ganske bogstaveligt og ganske pludseligt bliver fjernet fra jordens overflade. I Noas dage gik otte personer ind i arken, inden vandfloden kom. Gud ville rense sit skaberværk for ondskaben, og i lang tid havde han advaret menneskene. Nu kom dagen, da han lukkede porten til arken, og derved satte et synligt skel mellem de frelste og de fortabte.

En dag vil Gud igen rense sit skaberværk. Det bliver en fuldstændig tilbundsgående renselse, som ikke sker ved vand, men ved ild (2 Pet 3,5-7 og 10-13). For at frelse den kristne menighed, bliver den bortrykket fra jorden, inden ilden rammer.

Bortrykkelsen som en del af dommen

Hvis man – som jeg – regner med, at tusindårsriget er kirkens tid, bliver ingen ladt tilbage for at leve videre. Så vil Jesu genkomst, bortrykkelsen, dommen og verdens genfødelse være en samlet pakke af begivenheder, og bortrykkelsen bliver på en måde en del af dommedag.

Jesus fortalte lignelsen om ukrudtet i hveden, der på en lidt skæv måde antyder det samme (Matt 13,24-30 og 36-43). Ukrudtet skal have lov til at vokse i hvedemarken indtil høsten, siger Jesus. Først da skal det sorteres fra.

One Reply to “Bortrykkelsen”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial