Trump opfylder en profeti af Jesus

Jerusalem som hovedstad hører med til Israel som stat, men skal vi nu til at give Trump ære for, at Jesu profeti opfyldes? Nej, der er Gud, der skal have æren.

Hvad er Israels rolle i de sidste tider? Det spørgsmål måtte jeg finde et svar på, da jeg skrev bogen “Han gør alting nyt – om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord”. Jeg endte med kun at bruge en enkelt profeti, og den er af Jesus.

I Det Gamle Testamente er der en mængde profetier om Israels og Jerusalems fremtid. Mange af dem blev opfyldt allerede i GT’s tid. Andre blev opfyldt, da Jesu blev menneske og udførte sit frelsesværk. Atter andre er blevet eller bliver opfyldt her i missionstiden, og endelig bliver mange først opfyldt ved Jesu genkomst, når han genopretter alt.

En profeti af Jesus

Mange bibelfortolkere udlægger en del af profetierne om Israel, så det bliver til tegn i de sidst tider. De taler om krige mellem Israel og konkrete lande, og nogle taler om en vækkelse, der fører samtlige jøder til tro på Jesus. Med til dette hører for mange et tusindårigt rige, hvor Jerusalem skal være hovedstad for hele verden med Jesus som øverste regent. Sådan læser jeg ikke profetierne (se kapitlet om tusindårsriget i “Han gør alting nyt”).

Men vi har en profeti af Jesus om Israels plads i de sidste tider. Den står i den store endetids-profeti, hvor Jesus sagde sådan om jøderne:

“De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende” (Luk 21,24).

Hedningernes tider er forbi

Ud fra sammenhængen er det svært at læse det anderledes, end at den adspredelse, der er tale om, begyndte i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse, hvor byen blev nedtrampet af romerne. Jøderne har været bortført før, men nu skal de for første gang spredes “til alle folkeslag”. I hele kirkens periode har jøderne været at finde i diasporaen stort set over hele jorden (også i Israel for øvrigt).

Jeg læser profetien sådan, at jøderne skal vende tilbage til landet, når “hedningernes tider” er til ende. Der er gjort flere forsøg på at regne ud, hvad “hedningernes tider” helt præcist betyder. Jeg kan ikke komme det nærmere, end at Gud har sat en grænse for hedningernes herredømme i Israel. Den grænse blev nået for 70 år siden, da jøderne igen fik herredømmet i det land, de fik ved Guds løfter til Abraham og flere andre.

Efter den fortolkning er staten Israels genoprettelse et af de tegn, Jesus remsede op i sin store profeti om de sidste tider. Hvor lang tid, der skal gå fra Israels genoprettelse til Jesu genkomst, ved vi ikke, men det er et tegn, hvis opfyldelse, vi ikke længere venter på.

Farao og Kyros var Guds redskaber

Israelerne har naturligvis helt fra dag ét anset Jerusalem for at være landets hovedstad, men det har knebet med opbakningen til det fra andre stater. Da præsident Donald Trump meddelte, at USA vil flytte deres ambassade til Jerusalem, var det et led i opfyldelsen af Jesu profeti.

Jeg skulle lige bruge lidt tid, før jeg kunne glæde mig over den erklæring, for Trump har ikke nogen stor stjerne i mit univers. Men så huskede jeg, at Gud mange gange har brugt både den ene og den anden til at udføre sin vilje. Det er ikke Farao, der skal have ære for Israels udfrielse af Egypten, og det er ikke Kyros, der skal have ære for, at Israel vendte tilbage fra fangenskabet i Babylon. De var Guds redskaber, og det er Gud, der skal have æren, når han opfylder sine profetier og løfter, også når det sker ved frivillige eller ufrivillige redskaber.

En kommentar til “Trump opfylder en profeti af Jesus

  1. Til Jørgen Hedager Nielsen
    Jeg tror vi kan blive enige om meget, magten og æren er Guds. Når det gælder Trump, så lytter jeg ikke til de usande og forfalskede nyheder både danske og udenlandske. Noget fra Trumps fortid er nok bedst at glemme, det samme gælder mange andre mennesker, hvad med Paulus? Godt at omvendelse finder sted. Den skrækkelige Obama (kulturradikal og politisks korrekt) bkev meget rost af den værdslige verden. Men hvad godt gjorde han, indførte “Obama Care” som danskerne er så begejstret for, men amerikanerne ikke er glad for. Der foreligger videoer hvor Obama spotter Gud og siger vi har ikke brug for en Messias, det sidste han foretog inden han gik af var at benåde en mandsperson der var idømt 60 års fængsel, han skulle ud for at blive lavet om til en kvinde. Mange er de ugudelige love Obama har medvirket til. Både ham og Fru Clinton havde begge sogt hjælp til at vinde valget hos en navngivet heks. Modsat er Trump serdeles upoleret, men er kommet dertil at hvad han gør gør han af hjertet, Mit store ønsker er at Gud bruge ham, han har mod til gå imod strømmen, meget godt har han allerede gjort. Grus i Kinas maskineri, tyksakken i Nord Kor. kan nu tale med ham i syd. Hvem tør længere bruge giftgas i Syrien. Eneste der vil knuse verdens værste slyngelstat Iran, har dansk medie nogensinde berettet at Iran har forsøgt at sejle skib med radioaktiv affald ind i Israelsk havn, og når det kom dertil skulle sprænges i luften. Ambassadeflytning. Abortmodstander, modstand mod ægtaskab af samme køn. Genindføre kristendoms undervisnind i skoler. og m.m.m. Her i landet tales der fanatisk om miljø og klimaforandring, vort lands største problem er afkristning og muslimsk indvandring efter min overbevisning.
    Med venlig hilsen
    William Blæsbjerg

Skriv en kommentar

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial